خدمات

 

دفتر ترجمه رسمی ققنوس، با به کارگیری مترجمین دقیق، سریع و حرفه ای سعی می نماید انواع خدمات ترجمه را با کیفیتی مطلوب و هزینه ای مناسب در اختیار شما همو طنان عزیز قرار دهد.

ترجمه رسمی مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس

ترجمه و تائید مدارک توسط دادگستری و امور خارجه

ترجمه فوری مدارک

ترجمه شفاهی و هم زمان

ترجمه کتوب و مقالات

ترجمه وب سایت

ترجمه انواع فایل های صوتی و تصویری