ترجمه قرارداد

ترجمه قرارداد 


موسسات تجاری طی مراحل مختلف و توافق با شرکا، در نهایت توافق به عقد قرارداد حقوقی می‌کنند. متون مربوط به قراردادها، از جمله دقیق‌ترین و پر اهمیت‌ترین متن‌هایی است که یک مترجم در طول فعالیت با یک سازمان اقدام به ترجمه آن می‌کند. کلمات و عبارات موجود در یک قرارداد آنچنان نقش تعیین کننده‌ای را دارا می‌باشد، که چنانچه یکی از طرفین یکی از این واژه‌ها یا عبارات را به نفع خود معادل‌سازی کند، بخش بزرگی از متن مورد نظر تغییر کرده، طرف دوم معامله متحمل ضرر شده و بار حقوقی زیادی گریبان‌گیر آنها می‌شود.

دارالترجمه رسمي ققنوس داراي کادري مجرب در زمينه متون حقوقي و مجموعه قرارداد ها مي باشد. ترجمه قرارداد به زبانهاي مختلف هميشه معضل بزرگي بوده است و ما به شمادر جهت کيفيت بالا ترجمه اطمينان خاطر مي  دهيم.