تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی


تحقیق بازاریابی فرآیند یا فرآیندهایی است که مشتریان، مصرف کنندگان و کاربران نهایی را از طریق اطلاعات به بازاریاب متصل می کند. منظور از اطلاعات، اطلاعاتی است که برای شناسایی و تعریف مشکلات و فرصت های بازاریابی، ایجاد، اصلاح و ارزیابی اقدامات بازاریابی، نظارت عملکرد بازاریابی، و ارتقای درک بازاریابی بعنوان یک فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق بازاریابی اطلاعات مورد نیاز برای توجه به مسائل مذکور، طراحی روش های جمع آوری اطلاعات، مدیریت و تنظیم فرآیند جمع آوری داده ها، تحلیل نتایج و ارتباط بین یافته ها و دلالت های آنها را به طور خاص در نظر می گیرد.

افراد غیر حرفه ای معمولا تحقیقات بازار و تحقیقات مارکتینگ را یکسان می پندارند. این درحالی است که این دو نوع تحقیقات کاربردی دارای طبیعت، ماهیت و کاربردهای کاملا مجزایی از یکدیگر هستند. یک سازمان معمولا به هر دو این دسته از تحقیقات نیاز دارد.

تعریف تحقیقات بازار:

تحقیقات بازار معمولا به مجموعه ای از تحقیقات گفته می شود که بر حوزه خاصی از بازار یا یک صنعت خاص تمرکز دارد. برای مثال، تحقیق در زمینه صنعت خوردو و شناسایی رقبای کلیدی در آن، پیشرفت های تکنولوژیک در این حوزه، فراوانی مدل های خودرو در شهرهای مختلف و یا میزان مصرف سوخت خودورها از جمله این دسته از تحقیقات محسوب می شود.

هدف از تحقیقات بازار، ارائه تصویری دقیق و شفاف از محیط بیرونی کسب و کار است. بازار یا صنعت مورد نظر برای تحقیقات بازار ممکن است بازار اصلی یک سازمان باشد و یا سازمان هنوز به آن وارد نشده است. تحقیقات بازار در مقایسه با تحقیقات مارکتینگ مقرون به صرفه تر و سریعتر اجرا می شوند و از همین رو، سازمان های هوشمند، قبل از هرگونه سرمایه گزاری در یک صنعت، کسب و کار یا بازار جدید، پیش از هر اقدامی به تحقیق بازار روی می آروند.

تحقیقات مارکتینگ (بازاریابی)

به تحقیقات مارکتینگ، تحقیقات مصرف کننده نیز گفته می شود. این دسته از تحقیقات اولین بار توسط آرتور نیلسون در سال 1923 مطرح گردید. تحقیقات بازاریابی نوعی مطالعه سیستماتیک و هدفمند یک مسئله در ارتباط با بازاریابی کالاها و خدمات یک شرکت می باشد. هریک از حوزه های مورد بررسی در تحقیقات مارکتینگ در واقع ابزارهایی هستند که یک سازمان می بایست در تعامل با محیط کسب و کار با آنها سروکار دارد. محیط کسب و کار یک سازمان در برگیرنده بازارهای هدف، مشتریان موجود در آن بازارها و رقبای فعال در آن هستند.

هدف مقدس مدیریت مارکتینگ، برآورده ساختن نیازهای مشتریان است و از همین رو، تحقیقات بازاریابی به عنوان مهمترین ابزار برای دستیابی به چنین هدفی تعریف شده است.

تحقیقات بازاریابی در گام اول با شرح و مشخص نمودن مسئله آغاز می شود و با گردآوری و پردازش داده ها و اطلاعات موردنیاز و در نهایت، روشمند ساختن تحلیل داده ها و اطلاعات و در نهایت جمع بندی دادها و یافته های حاصل از تحقیقات بازاریابی برای پیشنهاد و ارائه بهترین راهکار(ها) جهت اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزه مارکتینگ می باشد.

روشهای مختلفی برای برنامه ریزی تحقیقات بازاریابی وجود دارد اما در روشهای جدید استدلال بر این است که یک سازمان باید ابتدا تحقیقات ثانویه را اجرا نموده و سپس آن را در قالب تحقیقات اولیه (بینادین) در جمعیت برگزیده از بازار هدف تعمیم دهد.